logo

View job listing

Apply to (IX) Poziv nezaposlenim za pružanje podrške u pronalaženju posla

(Molimo unestite ulicu i broj)

Zamolili bismo Vas da odaberete jedan odgovor

Pod socijalnom (novčananom) naknadom se smatra naknada koje se prima ili je primljena u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba uslijed okolnosti definisanih zakonima i podzakonskim propisima koje definišu ovu oblast (socijalnu pomoć). Novčane naknade koje se primaju ili su primljene po drugim osnovama nisu prihvatljive (npr. naknada sa biroa, naknada za pomoć porodilji, i slične naknade).


Powered by