logo

View all jobs

Komercijalni direktor

BiH, BiH
Agencija MojPosao.ba - Kolektiv d.o.o.  trenutno traži novog člana tima za svog klijenta, kompaniju koja se bavi prodajom rasvjetnih tijela, provodi proces selekcije kandidata za poziciju:


                Komercijalni Direktor veleprodaje
                                             (m/ž)
                         Lokacija: Bosna i Hercegovina
Glavni zadaci i odgovornosti:
 

- Definiranje prodajnih planova i ciljeva po kanalima prodaje
- Sudjelovanje u planiranju te realizacija i praćenje prodajnih rezultata po svim kanalima prodaje
- Vođenje i organiziranje prodajnog/komercijalnog tima ljudi te redovan obilazak kupaca s ljudima iz prodajnog tima
- Praćenje rada i razvoja ljudi iz prodajnog/komercijalnog tima te njihovo raspoređivanje na adekvatne pozicije ili lokacije rada
- Kontrola i praćenje realizacije mjesečnog i godišnjeg poslovnog i prodajnog plana
- Motivacija članova prodajnog tima i upravljanje motivacijskim alatima
- Sudjelovanje u kreiranju i realizaciji marketinških aktivnosti
- Akvizicija novih klijenata
- Sudjelovanje u kreiranju politika cijena i prodajnih politika svih prodajnih kanala
- Praćenje zahtjeva tržišta te razmjena informacija i komuniciranje s odjelom nabave radi prilagođavanja asortimana roba zahtjevima tržišta
- Izvještavanje i kreiranje izvještaja za viši i srednji nivo menadžmenta
- Pripremanje i održavanje sastanaka prodajnog tima sa ciljem analize prethodnih rezultata i planiranja budućih rezultata 
 - Predlaganje i kreiranje godišnjeg poslovnog plana prodaje u skladu sa strategijom razvoja preduzeća
 - Smanjenje rokova naplate i blagovremena naplata potraživanja
- Aktivno praćenje zakonskih propisa u domeni rada sektora komercijale

 
Profesionalne i opšte kvalifikacije:
 

- Minimalno 3 godine radnog iskustva na menadžerskim pozicijama u prodaji
- Poznavanje rada u veleprodaji i maloprodaji
- Odmjerenost, staloženost i orjentiranost na rješavanje problema
- Spremnost na donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti za odluke i rezultate
- Delegiranje, praćenje i uvođenje u posao novih zaposlenika
- Izražena fleksibilnost snalaženja u novonastalim situacijama
- Spremnost na učenje i usavršavanje
- Sposobnost za samostalan rad
- Posjedovanje visokog nivoa lične motiviranosti za ostvarivanje prodajnih ciljeva
- Razvijene prodajne vještine
- Poznavanje marketinških vještinja i njihovo korištenje u prodajne svrhe
- Poznavanje rada na računaru
- Vozačka dozvola B kategorije 
 
 
Neophodne vještine i znanja:

 - 
Razvijene prodajne vještine
Razvijene rukovodeće vještine
Usmjerenost na rezultat i zadovoljstvo klijenata
Razvijene vještine planiranja i organizacije
Izražena komunikativnost i mogućnost prilagođavanja i saradnje sa različitim klijentima
 
 Proces aplikacije:
 
Ako ste proaktivni, vješti u prodaji, rukovođenju i donošenju odluka želimo Vas upoznati.
 
U slučaju da ste zainteresovani za ovu poziciju i ispunjavate iznad navedene uslove molimo popunite formular na LINK-u.

 

More Openings

Database Interviews
Head of Finance

Share This Job

Powered by