logo

View all jobs

Database Interviews

Sarajevo, BiH
Kolektiv d.o.o. – Agencija MojPosao.ba obavezna je čuvati privatnost svojih korisnika i osigurati visok stepen sigurnosti i povjerljivosti ličnih podataka prikupljenih od potencijalnih kandidata, a u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba FBiH , Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH i drugim relevantnim zakonima i podzakonskim aktima.      
                                                                                                      
Lični i svi drugi podaci iz ovog obrasca koje dole navedeni kandidat unese u obrascu ili u bilo kojoj drugoj formi, neće biti davani na uvid ili na upotrebu trećim licima, i biće korišteni isključivo od strane ovlaštenih konsultanata Agencije u procesu procjene. Agencija se obavezuje da prije bilo kakvog ustupanja informacija potencijalnom poslodavcu, obavijesti i provjeri zainteresovanost sa kandidatima.

Kolektiv Ltd. - MojPosao.ba Agency is required to keep data of their clients and ensure a high degree of security and confidentiality, in accordance with the Law on Mediation in Employment and Social Security of Unemployed Persons of FBH, the Law on Personal Data Protection of BiH, and other relevant laws and regulations.
 
Data from this form shall not be disclosed to or used by third parties, and shall be used solely by authorized consultants of the Agency in the evaluation process of candidates. Agency is obliged to inform candidates before sending their personal information to the potential employer.

Share This Job

Powered by