logo

View all jobs

Senior NodeJS Developer

BiH, Bosnia and Hercegovina
Kolektiv d.o.o. – Agencija MojPosao.ba za svog klijenta, kompaniju Quantox d.o.o iz IT sektora, traži novog člana tima na poziciji:

                             Senior NodeJS Developer
                                 Lokacija rada: remote


Tehnologije: NodeJS, JavaScript (ES6), Express framework, REST Apls, Jira, Jenkins, Git, GitHub, poželjno poznavanje PostgreSOL ili MySQL

Glavni zadaci i odgovornosti:
 • Učestvovanje u odabiru najboljeg tehničkog rješenja uz dizajn inovativne i evolutivne arhitekture;
 • Učestvovanje u donošenju timskih odluka, u saradnji sa Product Manager-ima, sa fokusom na korisničku vrijednost;
 • Doprinos novim karakteristikama u razvoju softvera;
 • Pružanje podrške ostalim inženjerima u saradnji sa menadžerima;
 • Pomoć u razvijanju i primjeni posljenjih tehnologija;
 • Zalaganje za moderne prakse softevrskog razvoja, Lean i Agile;
 • Inspirisanost za konstantni razvoj, povratne informacije i dijeljenje znanja.

Profesionalne i opšte karakteristike:
 
 • 5+ godina iskustva u BackEnd-u, sa fokusom na NodeJS;
 • Preuzimanje vodstva i odgovornostii za tehnička rješenja od početka do kraja, od ideje do održavanja;
 • Stučnost u JavaScript-u (ES6);
 • Iskustvo sa Express framework-om;
 • Odlično razumijevanje i iskustvo sa REST APls;
 • Iskustvo sa relacionim bazama podataka, poželjno PostgreSOL ili MySQL;
 • Odlično razumijevanje standardnih web metodologija (tests, logging, Cl, monitoring I si.)
 • Poznavanje Unix-like operativnih sistema i CLI alata;
 • Iskustvo sa Jira;
 • Iskustvo sa Jenkins, Git, GitHub;
 • Iskustvo sa NoSql, TypeScript i AWS servisima;
 • Solidno poznavanje web sigurnosnih aplikacija;
 • Osnovno razumijevanje blockchain tehnologija i kripto valuta.

Kompetencije i vještine:
 
 • Odlične multi-tasking vještine;
 • Sposobnost mentorisanja članova tima, po potrebi;
 • Odlične analitičke sposobnosti i sposobnost rješavanja problema;
 • Visoka motivacija i sposobnost napretka u dinamičnoj sredini;
 • Aktivno korištenje engleskog jezika.

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave mogu poslati putem opcije PRIJAVI SE NA OGLAS
 

More Openings

Database Interviews
Head of Finance

Share This Job

Powered by