logo

View all jobs

Cold Sales B2C Manager

Banja Luka, Bosnia and Hercegovina
Agencija MojPosao.ba - Kolektiv d.o.o.  trenutno traži novog člana tima za svog klijenta, kompaniju iz IT sektora koja pruža usluge outsourcing-a i podrške prodaji, provodi proces selekcije kandidata za poziciju:

               

                       Cold Sales B2C Manager

                                    (m/ž)
      Lokacija: Remote / Bosna i Hercegovina


Glavni zadaci i odgovornosti
 
 • Organizacija rada Cold sales B2C za europsko tržište u retail segmentu
 • Definisanje KPI za navedeni segment sa direktorom marketinga i realizacija definisanih KPI i planova
 • Dnevno praćenje narudžbi, preslušavanje razgovora agenata i njihova evaluacija Izvještavanje agenata na temelju preslušanog s ciljem poboljšavanja kvalitete usluge
 • Tjedni sastanci sa agentima radi izvještavanja o njihovom radu
 • Postavljanje ciljeva i motivacija agenata, rješavanje problema vezanih za operativni dio rada u kontakt centru
 • Regrutovanje, obuka i redovna edukacija agenata - prenošenje znanja i iskustva radi učvršćivanja timskog rada
 • Završno autoriziranje aktivnosti agenata
 • Nadgledanje rada agenata, odgovornost za rad i disciplinu agenata i delegiranje zadataka agentima
 • Raspoređivanje posla s obzirom na količinu odlaznih i dolaznih poziva
 • Tjedni sastanci sa ostalim kolegama supervizorima i voditeljima kontakt centra, dogovaranje ostalih aktivnosti vezano za treninge po kanalima sa voditeljima kanala.
   

   
Profesionalne i opšte kvalifikacije:
 
 • VSS, VŠS, SSS   
 • Minimalno 3 do 5 godina iskustva rada u kontakt centrima / telemarketing centrima na poslovima telefonske prodaje a posebno na segment “cold sales”
 • Engleski jezik — srednji nivo poznavanja u govoru i pismu
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • Vozačka dozvola B kategorije. 
Neophodne vještine i znanja:
 
 • Visok stupanj sistematičnosti, pedantnosti, osobne efikasnosti i odgovornosti
 • Usmjerenost ka prodaji, ostvarivanju rezultata u prodaji
 • Sposobnost vođenja tima od 10 – 50 agenata.

Proces aplikacije:
 
Ako ste proaktivni, vješti u prodaji, rukovođenju i donošenju odluka želimo Vas upoznati.
 
U slučaju da ste zainteresovani za ovu poziciju i ispunjavate iznad navedene uslove molimo popunite formular na LINK-u.

 

More Openings

Full Stack Developer
Database Interviews
Poslovođa - Voditelj trgovine

Share This Job

Powered by